"Karibik"

Karibik, 2020, Acrylfarbe auf Karton, Künstlerrahmen, 36x28,5cm
Karibik, 2020, Acrylfarbe auf Karton, Künstlerrahmen, 36x28,5cm